Tag Archives: Atatürk döneminde hangi okullar açıldı

Atatürk döneminde açılan okullar

7 May

Atatürk döneminde;

1- gazi eğitim ensitüsü

2-ankara yüksek ziraat ensitüsü

3-ankara dil tarih ve coğrafya fakültesi

4-ankara hukuk mektebinin açılması

 

yalnız mülkiye mektebi Atatürk döneminde kurulmamıştır.

Reklamlar